fbpx

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere

Posted November 7, 2014

REDMINKROP gennemfører over 12 måneder, i samarbejde med Arbejdsmiljøteamet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på Københavns Universitet, en stor strategisk indsats for Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere. Opgaven hedder ”Ergonomi for Ledere” og består i en nyskabende tilgang på ergonomiområdet i forhold til forankring af ergonomi hos ledelsen.

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere vi ha’ et ergonomisk arbejdsmiljø uden fysisk nedslidning!

Dette kræver, at alle har en forståelse af, hvilke forhold der er nedslidende og hvilke der ikke er, og hvordan man i fællesskab, sammen, kan skabe et sundt og godt ergonomisk arbejdsmiljø.
Projektet ”Ergonomi for Ledere” er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets APV-handleplan, og er en fortsættelse af den mangeårige ergonomi-indsats på SUND.

Dette projekt forankrer ergonomiindsatsen i linieledelsen. Projektets intention er, med afsæt i skolen egne ergonomiske problemstillinger, at give ledelsen en overordnet viden om og forståelse for ergonomiske problematikker, og hvad der skal til for at skabe et godt ergonomisk arbejdsmiljø på den enkelte skole, med fokus på egne særegne ergonomiske problematikker. Der arbejdes ud fra IGLO-modellen i hele opgavetilgangen.

Projektet har en 16 ugers fokuseret indsats, og derefter 2 opfølgningsmøder et halvt- og helt år efter opstart. REDMINKROP og Arbejdsmiljøteamet på SUND samarbejder med Skolen for Klinkassistenter og Tandplejere om at kortlægge og fotodokumentere skolens væsentligste ergonomiske problematikker. På et udvidet lederseminar gennemgås lovgivning, sygdomsbillede samt konkrete ergonomiske problematikker, og forslag til løsninger på disse. Dernæst arbejder skolens egne arbejdsmiljøgrupper videre med løsning på de fremlagte problematikker, og alle problematikker/løsningsforslag fremlægges. På baggrund heraf udarbejdes/revideres skolens ergonomiske handleplan.

Undervejs afholdes undervisning af ressourcepersoner inden for ergonomi, udvalgte medarbejdere med behov undervises, træning igangsættes, træningsambassadører gennemgår uddannelse, nudging hvor relevant gennemføres og der deltages på møder med ledelsen ift ergonomi.

Reference: Bo Danielsen, Skolechef, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, mail: bda@sund.ku.dk