fbpx

Fødevarestyrelsen

Posted November 7, 2014

REDMINKROP har over 2 måneder gennemført en stor strategisk indsats for Fødevarestyrelsen – Laboratorie Ringsted. Opgaven bestod i:

  • Individuelle samtaler med medarbejderne hvor REDMINKROP ”Velvære-barometer” var i centrum. Værktøjet er udviklet i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og er et afklaringsværktøj, der giver den enkelte medarbejder svar på årsagssammenhænge, når det kommer til kunsten at undgå smerter og ubehag og opnå et større velvære i livet. Værtøjet er en sand øjenåbner, for alle der prøver det, og 8 ud af 10 lægger noget om i deres liv, efter at have fået et overblik over hvad der virkelig betyder noget for deres velbefindende.
  • Fuldstændig gennemgang af arbejdsopgaverne for medarbejderne (laboratorie og kontor), med henblik på at udpege potentielle risikoparametre i forhold til smerter og ubehag i kroppen. Gennemgangen resulterede i rapport og visuel præsentation for alle medarbejdere og ledere. I gennemgangen var fokus på den enkelte, gruppen, ledelse og organisation.
  • Præsentation af resultater (anonymiseret) fra de individuelle samtaler, for alle medarbejdere og ledere. Forslag til handlingsplan på området gennemgået og udleveret.
  • Udvikling og præsentation af relevante øvelser til forebyggelse af smerter og ubehag i bevægeapparatet.
  • Uddannelse af tre træningsambassadører til at gennemføre relevante øvelser med medarbejderne, i allerede eksisterende pausegymnastik på arbejdspladsen.
  • Gennemgang af muligheder for Nudging af arbejdspladsen overfor alle medarbejdere og ledelse.

Vi er meget stolte af vores opgavegennemførelse hos Fødevarestyrelsen, som endte med et rigtig godt resultat og varige forbedringer for mange medarbejdere.

Reference: Inga Ørntoft, Laboratoriechef, Fødevarestyrelsen Laboratorie Ringsted, mail: IOE@fvst.dk